Number of the records: 1  

Kvalita života domácností SR a znalostná ekonomika

 1. Title Kvalita života domácností SR a znalostná ekonomika
  Author infoVieroslava Holková
  Author Holková Vieroslava EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. [S. 1-7]. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.59 - Životná úroveň
  Keywords kvalita života * domácnosti * Slovensko * ekonomika vedomostná
  AnnotationAnalýza kvality života slovenských domácností, vyhodnotenie jej doterajších zmien a posúdenie súčasného stavu. Predikcia možných vývojových trendov kvality života vo vzťahu k budovaniu znalostnej ekonomiky.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01363-008, originál dokumentu

Number of the records: 1