Number of the records: 1  

Služby web 2.0 a nové formy komunikácie

 1. Title Služby web 2.0 a nové formy komunikácie
  Parallel titleWeb 2.0 services and new means of communication
  Author infoOľga Škvarčeková
  Author Škvarčeková Oľga EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Source document Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí vydaný pri príležitosti 70. výročia založenia Ekonomickej univerzity v Bratislave. S. 597-601. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3032-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.324 - Počítačové systémy. Počítačové siete
  Keywords internet * komunikácia elektronická * technológie informačné * technológie komunikačné * siete počítačové * distribúcia informácií * zdroje informačné elektronické * získavanie informácií
  AnnotationRozvoj internetu ako významnej informačnej a znalostnej infraštruktúry značne rozšíril možnosti získavania a zdieľania informácií. Aplikácie založené na technológii Web 2.0 predstavujú širokú paletu elektronických služieb novým spôsobom.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01434-121, originál dokumentu

Number of the records: 1