Number of the records: 1  

Inovační potenciál podniků v době krize

 1. Title Inovační potenciál podniků v době krize
  Author infoJan Heřman, Olga Horová
  Author Heřman Jan Vysoká škola ekonomická v Praze
  Co-authors Horová Olga
  Source document Nová teorie ekonomiky a managementu organizací 2010 : sborník z mezinárodní vědecké konference Jak se zastavil a změnil svět realizované v rámci výzkumného záměru : 15.10.2010 Praha. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze - Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1691-2
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageCzech
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 658.5 - Organizácia výroby. Plánovanie výroby. Konštrukcia. Kontrola výroby
  Keywords inovácia * výroba * podnik * procesy podnikové * riadenie podnikové * technológie nové * trh * ekonomika vedomostná * spoločnosť vedomostná * ekológia * kríza
  AnnotationInovácie vyvolané skupinami potrieb. Potreby vonkajších zákazníkov, potreby stackeholderov, potreba inovácií v dôsledku trhového prostredia. Faktory pôsobiace na inovačný proces - vývoj nových technológií, mezdinárodná ekonomická integrácia a jej ďalší vývoj, znalostná ekonomika a spoločnosť, dĺžka inovačných cyklov, sieťová štruktúra, aktivity štátnych a regionálnych inštitúcií v inovačnom systéme, ekologické aspekty inovácií.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1