Number of the records: 1  

Pohľad na zvýšenie významu trhu práce v podnikateľskom prostredí

 1. Title Pohľad na zvýšenie významu trhu práce v podnikateľskom prostredí
  Author infoJana Naščáková, Renáta Turisová
  Author Naščáková Jana EUBPHFKMR - Katedra marketingu a obchodu PHF
  Co-authors Turisová Renáta KMaE SjF TU v Košiciach
  Source documentTrendy v systémoch riadenia podnikov : 11. medzinárodná vedecká konferencia, Vysoké Tatry, Stará Lesná, 09. - 11. december 2008. S. 263-266. - Košice : Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach, 2008. ISBN 978-80-553-0115-0
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 01842-001, kópia plného textu

Number of the records: 1