Number of the records: 1  

Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien

 1. Title Riadenie výrobného programu v čase poklesu trhových cien
  Author infoJán Marušin
  Author Marušin Ján
  Source document Finančný manažment a controlling v praxi. Č. 12 (2010), s. 686-691. - Bratislava : Iura Edition, 2010. ISSN 1337-7574
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.5 - Organizácia výroby. Plánovanie výroby. Konštrukcia. Kontrola výroby
  Keywords výroba * výrobky * náklady * kalkulácia nákladov * ceny trhové * zisk * programy výrobné
  AnnotationVýrobné podniky preferujú v sortimentnej politike tie výrobky, ktoré sa vyšším podielom podieľajú na úhrade režijných nákladov a na tvorbe zisku. V konkurenčných podmienkach im ide najmä o to, aby sa prispôsobili trhu z hľadiska ceny a objemu odbytu pri udržaní pracovných miest a dosahovaní zisku. Preto vedenie podniku v čase ústupu konjuktúry a s tým súvisiacim poklesom trhových cien musí identifikovať kľúčové výrobky sortimentu a svoju trhovú pozíciu. Podnik sa môže rozhodovať o výrobe na základe jednostupňového krycieho príspevku alebo na základe viacstupňových krycích príspevkov. Aby sa zabránilo stratám, je potrebné určiť dolnú cenovú hranicu výrobku.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2010: 7-12

Number of the records: 1