Number of the records: 1  

Current changes to knowledge managerial competences

 1. Title Current changes to knowledge managerial competences
  Author infoMichaela Poláková, Ľubica Bajzíková, Helena Šajgalíková, Emil Wojčák
  Author Poláková Michaela
  Co-authors Bajzíková Ľubica Univerzita Komenského v Bratislave
  Šajgalíková Helena EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Wojčák Emil
  Source documentAGB and IALBSS : proceedings of the 22nd annual meeting : New Orleans, Lousiana, November 11-13, 2010. S. [1-13]. - New Orleans : Association for Global Business and International Academy of Linguistics Behavioral and Social Sciences, 2010. ISSN 1050-6292
  Issue dataObr., tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionUnited States of America
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords manažment znalostný * spoločnosť vedomostná * kompetencie * metodológia
  AnnotationZnalostný manažment a jeho úloha. Nové manažérske kompetencie. Výskum a jeho ciele. Kategorizácia ohlasov. Metodológia.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01682-001, originál dokumentu