Number of the records: 1  

The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen"

 1. Title The spatial development concept of interregional cooperation in the Danub Space "Donauregionen" : the general scheme "Economic structure" : slovak part
  Author infocreated by: Jozef Tvrdoň, Dušan Slimák, Jozef Tvrdoň
  Author Tvrdoň Jozef EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Co-authors Slimák Dušan
  Tvrdoň Jozef
  Issue dataBratislava : The European Union Community Initiave Interreg IIIB , 2007. - 43 s.
  Other Interrelated Works "Donauregionen" - koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského priestoru : návrh metodiky spracovania projektu / Németh Tibor ; Hanus Július ; Tvrdoň Jozef ; Slimák Dušan ; Konček Ján ; Hrdina Vojtech ; Králik Ján ; Krumpolcová Mária . - Bratislava : Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja, 2006
  Document kindprojekty všeobecne
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 332.1 - Oblastné (regionálne) hospodárstvo. Priestorová ekonomika
  Keywords spolupráca regionálna * usporiadanie územné * rozvoj regionálny
  Public work categoryReports about solved problems of scientific-research 11** Allocated grants
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE07 01119-001, kópia titul. strany


Number of the records: 1