Number of the records: 1  

Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky

 1. Title Význam predchádzajúcej vedomosti vo výučbe aplikovanej informatiky
  Author infoAgneša Gašperanová
  Author Gašperanová Agneša EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Source document I & IT 2009 : 4. ročník [medzinárodnej] konferencie Informatika a informačné technológie: Nové trendy v aplikovanej informatike : recenzovaný zborník : Banská Bystrica, 8.-9. október 2009. S. 88-91. - Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2009. ISBN 978-80-8083-905-5
  Issue dataTab.
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Keywords informatika * informatika aplikovaná * technológie informačné * technológie komunikačné * sústava informačná * systémy informačné * gramotnosť informačná * kvalita vzdelávania
  AnnotationVplyv predchádzajúcich vedomostí na organizáciu štúdia na Národohospodárskej fakulte Ekonomickej univerzity v Bratislave. Efektívnosť učenia a úroveň predchádzajúcich vedomostí študentov. Aplikovaná informatika a ekonomické vzdelávanie.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE10 01679-002, originál dokumentu

Number of the records: 1