Number of the records: 1  

Zavádzanie multimediálnych prostriedkov vzdelávania na stredných školách s ekonomickým zameraním

 1. Title Zavádzanie multimediálnych prostriedkov vzdelávania na stredných školách s ekonomickým zameraním
  Author infoĽudmila Velichová
  Author Velichová Ľudmila EUBFNHKPG - Katedra pedagogiky FNH
  Source documentQuo vadis, výchova...? : zborník z teoreticko metodického seminára organizovaného Iuventou v dňoch 10. a 12. októbra 2001 na tému: Roly edukátora v meniacej sa spoločnosti. S. 103-106. - Bratislava : IUVENTA, 2003. ISBN 80-8072-006-1
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 37 - Výchova. Vzdelávanie. Vyučovanie
  Keywords školy * školy stredné odborné * vyučovanie * vzdelanie ekonomické * gramotnosť informačná * firmy cvičné * technológie informačné * technológie komunikačné * internet
  AnnotationVyužívanie informačných technológií a internetu v cvičných firmách na stredných školách. Slovenské centrum cvičných firiem a jeho úloha pri rozvoji cvičného elektronického obchodovania.
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE03 00262-001, kópia plného textu

Number of the records: 1