Number of the records: 1  

Vybrané aspekty konkurencieschopnosti Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska aktivít podnikateľskej sféry

 1. Title Vybrané aspekty konkurencieschopnosti Prešovského samosprávneho kraja z hľadiska aktivít podnikateľskej sféry
  Author infoAnna Lukáčová
  Author Lukáčová Anna EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Source documentKonkurencieschopnosť a regionálny rozvoj. S. 173-197. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, Ekonomická fakulta, 2008. ISBN 978-80-553-0111-2
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindrozpis článkov z kníh
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryChapters in scientific monography issued in home editorship
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE08 01859-001, originál dokumentu

Number of the records: 1