Number of the records: 1  

Skúsenosti s disciplínou (vedným odborom) podnikovej ekonomiky v podmienkach Slovenska

 1. Title Skúsenosti s disciplínou (vedným odborom) podnikovej ekonomiky v podmienkach Slovenska
  Author infoŠtefan Majtán, Helena Majdúchová
  Author Majtán Štefan EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Majdúchová Helena EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Source documentPodniková ekonomika ve světle vývoje posledních dvaceti let. S. 159-169. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakladatelství Oeconomica, 2010. ISBN 978-80-245-1745-2
  Issue dataTab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords predmety učebné * hospodárstvo podnikové * výučba vedecká * univerzity * Slovensko
  AnnotationPríspevok prezentuje vývoj, ale najmä súčasnú situáciu výučby podnikovej ekonomiky na slovenských vysokých školách, predovšetkým na Ekonomickej univerzite v Bratislave, kde sa táto disciplína vyučuje ako celouniverzitný predmet pod názvom Podnikové hospodárstvo.
  Public work categoryScientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01132-001, kópia plného textu