Number of the records: 1  

Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing

 1. Title Úskalia a riziká pri prechode IT infraštruktúry na cloud computing
  Parallel titleHazard and risks of implementation IT infrastructure for cloud computing
  Author infoJúlia Lipianska, Peter Červenka
  Author Lipianska Júlia EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Co-authors Červenka Peter EUBOBFKIO - Katedra informatiky obchodných firiem OBF
  Source document Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. S. 12-15. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3
  NoteVEGA 1/0047/11. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Keywords počítače * technológie informačné * technológie komunikačné * hardvér * servery * efektívnosť * náklady
  AnnotationRozmach nového typu poskytovania služieb prostredníctvom cloud computingu. Nevyhnutné atribúty pre naše dáta v cloude. Racionálny prechod na cloud. Dobré rady pre prechod na cloud.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01142-005, originál dokumentu