Number of the records: 1  

Environmentálne technológie

 1. Title Environmentálne technológie
  Parallel titleEnvironmental technologies
  Author infoDaniela Hadarová
  Author Hadarová Daniela EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source document Kamenný svet versus virtuálny svet : zborník vedeckých statí. S. 20-23. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3256-3
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords ochrana prostredia životného * politika ekologická * environmentalistika * ekológia * prostredie podnikateľské
  AnnotationEkologická politika a environmentálne technológie, ktoré v súčasnej dobe ovplyvňujú podnikateľské prostredie. Trhové príležitosti a predpoklady pre rozvoj technológií. Environmentálne technológie a analýza prostredia. Potenciál environmentálnych technológií pre rozvoj podnikateľského prostredia a dôležitosť pre ochranu životného prostredia.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01142-015, originál dokumentu

Number of the records: 1