Number of the records: 1  

Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity

 1. Title Vymáhateľnosť práva v Slovenskej republike v súvislosti s predstavením tuzemského bezregresného faktoringu s dôrazom na získanie požadovanej likvidity
  Author infoNikoleta Puchá
  Author Puchá Nikoleta Technická univerzita v Košiciach
  Source document Ekonomicko-manažérske spektrum : vedecký časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Roč. 5, č. 1 (2011), s. 41-43. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2011. ISSN 1337-0839
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658 - Podnikové hospodárstvo. Technika obchodu
  Keywords faktoring * spoločnosti faktoringové * odkúpenie pohľadávok * pohľadávky * likvidita * formy financovania * vymožiteľnosť práva
  AnnotationFaktoring ako forma financovania, ktorá rieši problém s požadovanou likviditou. Alternatíva bankových produktov v oblasti financovania podnikateľskej činnosti. Popis tuzemského bezregresného faktoringu v súvislosti s vymáhateľnosťou práva v Slovenskej republike.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-2