Number of the records: 1  

Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy

 1. Title Európske letiská a globalizácia trhov pozemnej obsluhy
  Author infoAnna Tomová, Simona Mandáková
  Author Tomová Anna
  Co-authors Mandáková Simona
  Source document Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '11 : zborník [príspevkov] z medzinárodnej vedeckej konferencie : vydaný ako mimoriadne číslo elektronického časopisu Podniková ekonomika a manažment : pod záštitou Ministerstva financií SR : Rajecké Teplice 4. - 5. október 2011. S. [1-5]. - [Žilina] : [Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity], [2011]. ISSN 1336-5878
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 656.7 - Letecká doprava
  Keywords letiská * riadenie * linky letecké * spoločnosti letecké * doprava letecká * služby nevýrobné * personál * obsluha
  AnnotationLiberalizačné a deregulačné opatrenia v leteckej doprave, ktoré priniesli zmenu vo vlastníctve a riadení letísk. Deregulácia činností pozemnej obsluhy v dôsledku Smernice 96/67/EC znamenala, že trhy služieb pozemnej obsluhy sa stali priepustnejšími pre pôsobenie handlerov s transnacionálnym charakterom.
  DatabaseARTICLES

Number of the records: 1