Number of the records: 1  

Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov

 1. Title Faktory úspešnosti zavádzania a využívania Business Intelligence v riadení podnikov
  Author infoŠtefan Čarnický
  Author Čarnický Štefan EUBPHFKMA - Katedra manažmentu PHF
  Source document SEMAFOR 2011 : zborník príspevkov : medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-7. október 2011. S. 1-14. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3264-8
  Issue dataGrafy, obr.
  NoteVEGA 1/0350/10. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.012.45 - Vnútropodnikové informácie
  Keywords business intelligence * informácie strategické * systémy informačné organizácií
  AnnotationPríspevok po vymedzení základných pojmov z oblasti Business Intelligence (BI) skúma najdôležitejšie prínosy aplikácií BI a faktory úspešnosti ich zavádzania a využívania v riadení podnikov. S riešením projektov a prevádzkou aplikácií BI je spojený celý rad určitých rizík alebo faktorov. V príspevku sa autor pokúsil vymedziť okrem prínosov riešení BI aspoň najdôležitejšie z uvedených faktorov a poskytnúť určité odporúčania, na čo sa pri riešení týchto strategických úloh v informačných systémoch prioritne zameriavať.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01261-020, originál dokumentu