Number of the records: 1  

Špecifiká marketingu uplatňované v agropotravinárskom sektore po vstupe do EÚ

 1. Title Špecifiká marketingu uplatňované v agropotravinárskom sektore po vstupe do EÚ
  Author infoAlica Lacková, Marta Karkalíková
  Author Lacková Alica EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Co-authors Karkalíková Marta EUBOBFKTK - Katedra tovaroznalectva a kvality tovaru OBF
  Source documentVýživa - potraviny - legislatíva : zborník referátových a posterových príspevkov z konferencie, ktorá sa konala 22. - 24. septembra 2004 v Detve. S. 378-383. - Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave vo Vydavateľstve STU, 2004. ISBN 80-227-2155-7
  Issue dataObr.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryScientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE04 01510-001, kópia plného textu