Number of the records: 1  

[Encyklopedická príručka o znalostnej ekonomike]

 1. Title [Encyklopedická príručka o znalostnej ekonomike]
  Author infoVladimír Gonda
  Author Gonda Vladimír EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. Roč. 59, č. 8 (2011), s. 866-868. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2011. ISSN 0013-3035
  NoteITMS 26240120032 (50%), VEGA (50%). - Príspevok vznikol v rámci riešeného projektu OP VaV s názvom Vytvorenie excelentného pracoviska ekonomického výskumu pre riešenie civilizačných výziev v 21. storočí. Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku a VEGA Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie Európa 2020
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.1 - Ekonomická veda
  Keywords ekonomika znalostná * teórie ekonomické * pojmy
  AnnotationÚvaha o smerovaní ekonomiky a vymedzenie základných pojmov - poznatková ekonomika, vedomostná ekonomika a znalostná ekonomika, ktorými sa pomenúva schopnosť ekonomiky efektívne využívať vedomosti, informácie a najnovšie znalosti.
  Public work categoryScientific works in home noticed magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01507-003, originál dokumentu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 6-10