Number of the records: 1  

Practical methodology for modelling the migration and radiological impact of radionuclides on the biosphere

 1. Title Practical methodology for modelling the migration and radiological impact of radionuclides on the biosphere
  Author infoJozef Prítrský, Slávka Prváková
  Author Prítrský Jozef
  Co-authors Prváková Slávka EUBFNHKIV - Katedra aplikovanej informatiky a výpočtovej techniky FNH
  Source documentApplied natural sciences 2011 : proceedings from international conference, Papiernička - Častá, October 5-7, 2011. S. 296-300. - Trnava : University of SS. Cyril and Methodius in Trnava, 2011. ISBN 978-80-8105-266-8
  Issue dataGraf, sch., tab., vzorce
  NoteVEGA 1/0685/09. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords rádioaktivita * znečistenie prostredia životného * znečistenie ovzdušia * biosféra * modelovanie * modely matematické
  AnnotationMožnosť kontaminácie prostredia rádioaktívnymi nuklidmi. Človek môže byť vystavený negatívnemu pôsobeniu rádioaktívnych nuklidov. Potreba neustáleho sledovania pohybu rádionuklidov v ekosystéme. Popis biosferických procesov. Matematický model.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01391-001, kópia plného textu