Number of the records: 1  

Priame zahraničné investície na Slovensku a technologická náročnosť odvetvia

 1. Title Priame zahraničné investície na Slovensku a technologická náročnosť odvetvia
  Parallel titleForeign direct investments in Slovakia and technology intensity
  Author infoPavol Skalák
  Author Skalák Pavol EUBFNHKET - Katedra ekonomickej teórie FNH
  Source document Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 11. november 2011 Bratislava. S. [531-538]. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3286-0
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteVEGA 1/0561/09. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.72 - Medzinárodný platobný styk. Medzinárodný peňažný a kapitálový trh
  Keywords Slovensko * investície priame zahraničné * rozmiestenie investícií * obchod medzinárodný * odvetvia priemyselné * technológie nové * inovácia * investori * rast hospodársky * stabilita hospodárstva
  AnnotationRozsah priamych zahraničných investícií a vývoj PZI na Slovensku podľa technologickej náročnosti odvetvia. Podiel zahraničných firiem na vývoze Slovenska. High technológie alebo inovácie. Nástroje, ktorými možno prilákať vybrané podniky pôsobiace v tomto segmente.
  Public work categoryInvited reports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01544-033, originál dokumentu