Number of the records: 1  

Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach

 1. Title Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach [elektronický zdroj] : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011
  Parallel titleYoung science AIESA 2011 - participation of PhD. students and young scientific workers on building of society based on knowledge : proceedings : 7. international scientific conference
  Author infozostavovateľ Janette Brixová
  Another authors Brixová Janette (Compiler) EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Baštincová Anna (Recenzent) EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Goga Marián (Recenzent) EUBFHIKOV - Katedra operačného výskumu a ekonometrie FHI
  Grell Michal (Recenzent) EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Event/Corporation Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach . Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov , 7. , Bratislava, Slovensko , 10.-11.11.2011
  Ekonomická univerzita v Bratislave . Fakulta hospodárskej informatiky , (Bratislava, Slovensko)
  Issue dataBratislava : Vydavateľstvo EKONÓM , 2011. - CD-ROM [140 s.]
  ISBN978-80-225-3313-3
  Other Interrelated Works Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011 / Šlosárová Anna ; Baštincová Anna ; Goga Marián ; Grell Michal2018 ; Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov ; Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej informatiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011
  Document kindelektronické dokumenty (listy, články, knihy, zborníky)
  LanguageSlovak, English, Czech
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.47 - Teória informácií v ekonomike. Ekonomická informatika
  Keywords technológie informačné * systémy informačné * informatika ekonomická * spoločnosť informačná * štatistika * účtovníctvo * audítorstvo * teória štatistiky * metódy aktuárske * aktuári * modely výskumu operačného * výskum operačný * ekonometria
  Public work categoryEditorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Copy count2, currently available 1, at library only 1
  References (13) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  Call number854339, 854340
  No. of Archival CopyE11 01998-002, originál dokumentu

  Call numberLocationSublocationInfo
  854339SEKVšeobecná študovňaIn-Library Use Only
  854340SEKSklad knižničného fonduavailaible