Number of the records: 1  

Modernizácia územnej samosprávy

 1. Title Modernizácia územnej samosprávy
  Author infoJozef Mrva
  Author Mrva Jozef EUBFNHKVR - Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja FNH
  Source document Inovatívne koncepty vo verejnej správe : recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava, 24. 11. 2011. S. [1-12]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3303-4
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 351/354 - Verejná správa. Štátna správa
  Keywords správa verejná * samospráva miestna * decentralizácia fiškálna * politika verejná * modernizácia * informatizácia * financovanie * zmeny štruktúrne * legislatíva
  AnnotationSpráva o analýze a návrh opatrení činnosti a efektívnosti verejnej správy. Modernizácia územnej samosprávy v Slovenskej republike. Základné dokumenty koncepcie modernizácie územnej samosprávy.
  Public work categoryPosters issued in home editorships
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01567-008, originál dokumentu