Number of the records: 1  

Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov

 1. Title Rozširovanie grafov pomocou genetických operátorov
  Author infoKamil Krauspe
  Author Krauspe Kamil EUBFHIKAI - Katedra aplikovanej informatiky FHI
  Source document Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. S. [1-9]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3313-3
  Issue dataTab., vzorce
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 519.1 - Kombinatorika. Teória grafov
  Keywords algoritmy * grafy * normalizácia
  AnnotationEvolučné algoritmy nachádzajú svoje uplatnenie v optimalizačných úlohách, ktoré sa vyznačujú tým, že nie je známy taký deterministický algoritmus, ktorý by ich riešil v rozumnom (polynomiálnom) čase. Príkladom je úloha poštára v zmiešaných grafoch.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01998-006, originál dokumentu