Number of the records: 1  

Nové metriky v procesnom riadení kvality

 1. Title Nové metriky v procesnom riadení kvality
  Author infoMichal Leščišin
  Author Leščišin Michal EUBFPMKML - Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM
  Source document Procesný manažment v rozvoji podnikov na Slovensku - I : zborník príspevkov z vedeckého seminára Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti Týždňa vedy) : Bratislava, november 2011. S. [1-4]. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2011. ISBN 978-80-225-3360-7
  NoteVEGA 1/1100/11. - Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 658.56 - Kontrola akosti. Hospodárenie s nástrojmi. Hospodárenie s materiálom, surovinami a výrobkami
  Keywords riadenie procesné * produkty * korporácie * kvalita * metrológia * zodpovednosť spoločenská
  AnnotationPotreba rozpracovať nové metriky na hodnotenie kvality podnikov. Novšie trendy v meraní a hodnotení kvality.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01712-008, originál dokumentu