Number of the records: 1  

Pedagogické pracovisko EU PHF v Michalovciach

 1. Title Pedagogické pracovisko EU PHF v Michalovciach
  Author infoMichal Stričík, Erika Liptáková
  Author Stričík Michal EUBPHFKEK - Katedra ekonómie PHF
  Co-authors Liptáková Erika EUBPHFKIM - Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF
  Source documentPidviščennja jakosti osviti v universitetach : materiali mižnarodnoj naukovoj konferenciji, Užgorod (Ukrajina) - Košice (Slovacka Respublika), 25-27 bereznja 2011 roku : speciaľnyj vypusk zbirnika naukovych prac, Geopolitika Ukrajini: istorija i sučasnisť. No. 6 (2011) s. 419-430. - Užgorod, 2011. ISSN 2078- 1431
  Issue dataTab., grafy
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionUkraine
  systematics 378 - Vysoké školstvo. Vedecká výučba
  Keywords vzdelávanie vysokoškolské * univerzity * ekonómia * programy študijné
  AnnotationVznik pobočky Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Michalovciach. Študijné programy. Vývoj počtu študentov na pedagogickom pracovisku EU PHF v Michalovciach. Swot analýza. Spolupráca s praxou. Detská univerzita.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01709-001, kópia plného textu