Number of the records: 1  

Is the future of the world tied to English-speaking population?

 1. Title Is the future of the world tied to English-speaking population?
  Author infoMária Bláhová
  Author Bláhová Mária EUBFAJKAJ - Katedra anglického jazyka FAJ
  Source documentLingua Viva : odborný časopis pro teorii a praxi vyučování cizím jazykům a češtině jako cizímu jazyku. Roč. VII, č. 13 (2011) s. 9-15. - České budějovice : Katedra jazyků Jihočeské univerzity, 2011. ISSN 1801-1489
  NoteRes. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 8 - Jazykoveda. Filológia. Literatúra
  Keywords jazyky cudzie * angličtina * história * komunikácia * komunikácia multikultúrna * globalizácia
  AnnotationNámety na diskusiu v súvislosti s dominantným postavením angličtiny v modernom globalizovanom svete. Stručný prehľad vývoja anglického jazyka. Pozitívum existencie jedného globálneho jazyka pre komunikáciu, negatíva takejto situácie. Konštatovanie, že angličtina pravdepodobne najviac spĺňa všetky atribúty stať sa moderným celosvetovým komunikačným prostriedkom.
  Public work categoryScientific works in othes foreign magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01721-001, kópia plného textu