Number of the records: 1  

Od riadenia k spravovaniu v environmentálnej politike

 1. Title Od riadenia k spravovaniu v environmentálnej politike
  Parallel titleFrom government to governance in environmental policy
  Author infoKatarína Belanová
  Author Belanová Katarína EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 225-230. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5
  NoteVEGA 304, 1/0848/11
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 502/504 - Ochrana prírody. Životné prostredie
  Keywords globalizácia * politika environmentálna * SVE
  AnnotationVzájomné pôsobenie medzi globalizáciou a environmentálnou politikou. Globalizácia, zvlášť globálnych ekonomických záujmov, vo veľkej miere ovplyvnila europeanizáciu environmentálnej politiky a posunula tvorbu rozhodnutí od riadenia k spravovaniu. Rozdiely medzi riadením a spravovaním. Nové spravovanie v EÚ a jeho základné črty. Environmentálneho spravovania v krajinách SVE.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01792-020, originál dokumentu