Number of the records: 1  

Svetová obchodná organizácia a ochrana hospodárskej súťaže

 1. Title Svetová obchodná organizácia a ochrana hospodárskej súťaže
  Author infoOndrej Blažo
  Author Blažo Ondrej Univerzita Komenského v Bratislave
  Source document Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. Roč. 9, č. 1 (2011), s. 53-76. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2011. ISSN 1336-1562
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 339.137 - Konkurencia
  Keywords ochrana súťaže hospodárskej * Svetová obchodná organizácia * právo medzinárodné * bariéry konkurenčné * bariéry obchodu zahraničného
  AnnotationAnalýza možnosti využitia právneho rámca Svetovej obchodnej organizácie na účely ochrany hospodárskej súťaže v globálnom meradle. Niektoré princípy a ustanovenia GATT, GATS, TRIPS, Referenčného dokumentu o základných telekomunikačných službách ako aj iných medzinárodných právnych predpisoch uplatňovaných na pôde WTO, ktoré obsahujú niektoré prvky pravidiel ochrany hospodárskej súťaže. Výhľad do budúcnosti možného zavedenia pravidiel hospodárskej súťaže do právneho rámca WTO, teoretické návrhy a výsledky rokovaní orgánov WTO. Analýa návrhu medzinárodného antitrustového kódexu (DIAC).
  URL ftp://193.87.31.84/0146727/MV2011-1.pdf
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Bunches2011: 1-2