Number of the records: 1  

Stratégia Buy and Hold

 1. Title Stratégia Buy and Hold
  Parallel titleStrategy Buy and Hold
  Author infoMarián Adamík
  Author Adamík Marián EUBFNHKBF - Katedra bankovníctva a medzinárodných financií FNH
  Source document Financie a riziko : zborník príspevkov z XIII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorá sa konala 28. novembra 2011 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave pod záštitou rektora EU v Bratislave Dr. h. c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD.. S. 463-468. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3278-5
  Issue dataGrafy, tab.
  NotePMVP 2315025. - Res. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.76 - Burzovníctvo. Peňažný trh
  Keywords stratégia investičná * trh akciový * investori * zisk
  AnnotationDlhodobá investičná stratégia Buy and Hold, jej základná charakteristika, prednosti aj zápory. Okruh investorov, pre ktorých je táto stratégia vhodná. Príspevok podáva aj základné informácie o investovaní do blue chips spoločností a o indexovaní pri Buy and Hold. Uvádza výhody, ktoré má táto investičná stratégia pre menšieho konzervatívneho investora v porovnaní s aktívnym investovaním.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01792-006, originál dokumentu