Number of the records: 1  

Stratégia Europe 2020 cez optiku sociálnej inklúzie a trvalo udržateľného rozvoja

 1. Title Stratégia Europe 2020 cez optiku sociálnej inklúzie a trvalo udržateľného rozvoja
  Author infoRoman Gavuliak
  Author Gavuliak Roman EUBFHIKSA - Katedra štatistiky FHI
  Source document IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. S. 887-896. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. ISBN 978-80-7248-711-0
  Issue dataObr., tab., vzorce
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 339.92 - Medzinárodná hospodárska spolupráca
  Keywords Európska únia * rozvoj trvalo udržateľný * chudoba * vzdelávanie * zamestnanosť * rady časové * pravdepodobnosť
  AnnotationKontinuita medzi stratégiami Európskej únie a to konkrétne Stratégiou trvalo udržateľného rozvoja a Europe 2020, so zameraním na oblasť sociálnej inklúzie. V článku, pomocou jednoduchých charakteristík časových radov, odvodených mier variability vývoja a novovytvorených mier želateľnej variability je popísaný doterajší vývoj predmetnej oblasti pre Slovenskú a Českú Republiku a sú identifikované oblasti, ktorým je nutné venovať väcšiu pozornosť. Článok obsahuje aj porovnanie s celkovou úrovňou vývoja EÚ 27.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01793-002, originál dokumentu