Number of the records: 1  

Cloud computing

 1. Title Cloud computing
  Author infoMatej Černý
  Author Černý Matej EUBFPMKIM - Katedra informačného manažmentu FPM
  Source document IV. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků : sborník příspěvků; Karviná 4. listopadu 2011. S. 838-845. - Karviná : Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné SU v Opavě, [2011]. ISBN 978-80-7248-711-0
  Issue dataObr., grafy
  NoteRes. angl., slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 681.3 - Stroje a zariadenia na spracovanie dát. Počítače
  Keywords technológie informačné * technológie komunikačné * softvér * internet * služby * prieskum
  AnnotationCloud computing sa v posledných rokoch stal hlavným prúdom v IT sektore. Jeho hlavná myšlienka je založená na prenajímaní IT zdrojov /výpočtový výkon, pamäť, úložiská a iné/ z data centra poskytovateľa. Tieto zdroje sú prístupné cez internet. Cloud computing je poskytovaný troma typmi cloudových služieb /softvér ako služba, platforma ako služba a infraštruktúra ako služba/. Poskytuje sa ako verejný, súkromný, komunitný alebo hybridný cloud. Jeho výhody a nevýhody sú zobrazené na výsledkoch realizovaného prieskumu.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01793-020, originál dokumentu