Number of the records: 1  

Controlling zodpovedného podnikania aplikáciou metodiky GRI/G3 v podmienkach hospodárskej krízy

 1. Title Controlling zodpovedného podnikania aplikáciou metodiky GRI/G3 v podmienkach hospodárskej krízy
  Parallel titleControlling of social responsibility by aplication of medodology GRI/G3 in terms of crisis
  Author infoAlžbeta Foltínová, Mária Sotáková
  Author Foltínová Alžbeta EUBFPMKPO - Katedra podnikovohospodárska FPM
  Co-authors Sotáková Mária
  Source document Ochrana hospodárskej súťaže - globálna hospodárska kríza II. : zborník vedeckých prác. S.. - Šoporňa : Ľuboš Janica, 2011. ISBN 978-80-970622-1-7
  Issue dataTab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Príspevok vychádza s podporou VEGA projektu: Indikátory spoločensky zodpovedného správania
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 65.011.1 - Politika podnikania. Podniková stratégia
  Keywords prostredie podnikateľské * stratégia podnikateľská * politika podnikania * podnikanie zodpovedné * etika podnikateľská * zodpovednosť spoločenská * rozvoj trvalo udržateľný * kríza sociálna
  AnnotationReportovanie o trvalo udržateľnom rozvoji. Global Reporting Initiative (GRI) je nezávislá medzinárodná inštitúcia, ktorej základným cieľom je zvýšenie kvality, spoľahlivosti a využiteľnosti výročných správ o spoločensky zodpovednom podnikaní.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01833-008, originál dokumentu