Number of the records: 1  

Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít

 1. Title Prebishova-Singerova hypotéza a cenový vývoj primárnych komodít
  Author infoSoňa Othmanová
  Author Othmanová Soňa EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document MERKÚR 2011 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy: Bratislava, 9. november 2011. S. 244-251. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2011. ISBN 978-80-225-3295-2
  Issue dataObr., tab.
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 338.5 - Ceny. Tvorba cien. Druhy cien
  Keywords komodity * vývoj cenový * vývoz * dovoz * ropa * výrobky poľnohospodárske * tovar priemyselný
  AnnotationPopis vývoja cien primárnych komodít a teória Prebisha-Singera, ktorá hovorí o vzťahu medzi cenami primárnych komodít a priemyselných výrobkov. Terms of Trade vybraných krajín. Cenový vývoj primárnych komodít. Ceny ropy, ceny agrokomodít.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01895-022, originál dokumentu