Number of the records: 1  

Premeny kultúrno-hodnotových vzorcov spôsobu života vysokoškolskej mládeže na Slovensku

 1. Title Premeny kultúrno-hodnotových vzorcov spôsobu života vysokoškolskej mládeže na Slovensku
  Author infoOľga Plávková
  Author Plávková Oľga EUBFMVKMV - Katedra medzinárodných politických vzťahov FMV
  Source documentKvalita života v podmienkach globalizácie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie Štatistického úradu SR, 26.-27. október 2011, Bratislava. S. 101-114. - Bratislava : Štatistický úrad SR, 2011. ISBN 978-80-8121-107-2
  NoteIUVENTA/IU/2009/70042. - IU/2010/70009. - Interný grant 190008/05. - Popis urobený: 22.2.2012. - Názov z titulnej obrazovky. - Res. slov. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 316.7 - Civilizácia. Spôsob života. Sociálna komunikácia. Ideológia
  Keywords kvalita života * úroveň životná * podmienky sociálne * štýl životný * mládež * študenti * generácie * vzdelanie * rodina * trh práce * výskum sociologický * Slovensko
  AnnotationZačleňovanie mladých ľudí do súčasnej spoločnosti predurčuje celospoločenská situácia, ktorá zrušila jeden dominantný životný rámec podľa začlenenia sa do sociálnej štruktúry spoločnosti. Mládeži sa otvorili možnosti poňať svoj život v pravom zmysle slova flexibilne, t. j. postaviť svoju životnú filozofiu na pružnosti v záujmoch, cieľoch, aktivitách. V príspevku sú prezentované zistenia o kľúčových aspektoch kvality života vysokoškolskej mládeže na Slovensku zo sociologického výskumu autorky v tejto oblasti.
  URL http://portal.statistics.sk/files/Onas/konferencia_kvalita_zivota/zbornik-konferencia.pdf
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01935-001, kópia plného textu