Number of the records: 1  

Role dárcovství v multidisciplinární perspektivě : příklad České republiky

 1. Title Role dárcovství v multidisciplinární perspektivě : příklad České republiky
  Parallel titleThe Role of charitable giving in multidisciplinary perspective: example of the Czech Republic
  Author infoMarie Hladká
  Author Hladká Marie
  Source document Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference : Hradec Králové, 12.-16.12.2011, Vol. II. S. 741-748. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2011. ISBN 978-80-904877-7-2
  NoteRes. angl., čes. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 364 - Spoločenské problémy vyžadujúce sociálnu pomoc
  Keywords organizácie neziskové * organizácie nevládne * filantropia * altruizmus * činnosť charitatívna * postoje * metódy výskumu * práca výskumná * Česko
  AnnotationPostoje verejnosti k darcovstvu na základe dát zistených výskumnou metódou. Teoretické prístupy zameriavajúce sa na skúmanie filantropie. Medzinárodná úroveň a štúdium neziskovej oblasti, a teda aj filantropie, skúmaná z rôzných pohľadov vrátane ekonómie.
  DatabaseARTICLES