Number of the records: 1  

Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics

 1. Title Sustainable forest management as experimental study from the Czech and Slovak Republics
  Author infoLenka Slavíková, Urban Kováč, Tatiana Kluvánková-Oravská, Vítězslav Malý
  Author Slavíková Lenka Vysoká škola ekonomická v Prahe, CZ
  Co-authors Kováč Urban EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Kluvánková-Oravská Tatiana
  Malý Vítězslav
  Source document Prognostické práce : vedecký časopis. Vol. 3, no. 4 (2011), s. 337-355. - Bratislava : Prognostický ústav SAV. ISSN 1338-3590
  NoteFP7-264465. - SPECTRA 26240120002. - Popis urobený: 28.2.2012. - Res. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 630 - Lesníctvo a lesné hospodárstvo
  Keywords lesy * vlastníctvo spoločné * vlastníctvo súkromné * vlastníctvo štátne * experimenty * Slovensko * Česko
  AnnotationRôzne druhy vlastníctva lesa. Individuálne, kolektívne alebo štátne vlastníctvo koexistujú v rôznych krajinách ako dôsledok vývoja v minulosti. Prieskum a porovnanie správania vlastníkov v súkromnom režime a spoločnom režime. Experiment bol vykonaný v Českej a Slovenskej republike. Vývoj režimov vlastníctva lesa. Materiál a metódy. Diskusia a výsledky.
  Public work categoryScientific titles in home not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01963-001, kópia plného textu
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2011: 4

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF521.9 KBverejne dostupné