Number of the records: 1  

Doklady a dôležité termíny k správnemu výpočtu daňovej povinnosti

 1. Title Doklady a dôležité termíny k správnemu výpočtu daňovej povinnosti
  Author infoDenisa Repková
  Author Repková Denisa EUBFNHKFI - Katedra financií FNH
  Source documentMzdové účtovníctvo a personalistika profi : portál. s. 1. - Bratislava : Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o., cop. 1997-2011. ISSN 1338-4740
  Issue dataSch., tab.
  NotePopis urobený: 29.2.2012. - Vyšlo: 19.12. 2011
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 336.2 - Dane. Poplatky. Dávky. Odvody
  Keywords dane * povinnosť daňová * dane z príjmov * doklady daňové * obdobie zdaňovacie * daňovníci
  AnnotationDva spôsoby výpočtu daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti a vysporiadanie daňovej povinnosti po skončení zdaňovacieho obdobia.
  URLhttp://www.mup.sk/33/doklady-a-d-lezite-terminy-k-spravnemu-vypoctu-danovej-povinnosti-uniqueidmRRWSbk196Fv3xOw8VyVmEJeUH6ej0sJBt37k-hG0Ho42OWxNDyDKw/?query=doklady+a+d%F4le%BEit%E9+term%EDny+k+spr%E1vnemu+v%FDpo%E8tu+da%F2ovej+povinnosti&serp=1
  Public work categoryScientific works in others home magazines
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE11 01973-001, kópia plného textu