Number of the records: 1  

Theories of economic growth and regional disparities

 1. Title Theories of economic growth and regional disparities
  Parallel titleTeorie ekonomického růstu a regionální disparity
  Author infoIva Nedomlelová
  Author Nedomlelová Iva Technická univerzita v Liberci, CZ
  Source document Nová ekonomika a trvalo udržateľný rast - súčasnosť a budúcnosť perspektívneho vývoja : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 13. september 2007. [S. 1-7]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2007. ISBN 978-80-225-2350-9
  NoteRes. angl., čes. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from electronic source
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabaseARTICLES
  No. of Archival CopyE07 00583-027, originál dokumentu