Number of the records: 1  

Management information systems

 1. Title Management information systems [elektronický zdroj] : the International scientific journal
  Issue dataSubotica : University of Novi Sad, The Faculty of Economics , Bratislava : University of Economics Bratislava, Faculty of Economic Informatics
  ISSN2406-114X
  NoteSpracovaný v EKO-INDEX 2006-
  Replaced by Management information systems
  NumberingVol. 1, no. 1 (2006)-
  Periodicity4x ročne
  Document kindelectronic magazines
  LanguageEnglish
  Country of EditionSerbia
  systematics 65.012.4 - Technika a metódy riadenia. Riadenie. Vedenie. Autorita
  Keywords systémy informačné manažérske * technológie informačné * technológie komunikačné * metódy ekonometrické * manažment
  AnnotationTeoretické, metodologické a empirické príspevky, ktoré prispievajú k tematickým oblastiam o manažérskych informačných systémoch. Zlepšovanie postupov a pochopenie informačných systémov v praxi organizácií.
  URLhttp://www.ef.uns.ac.rs/mis/index.htm
  DatabasePERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  References (21) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  (4) - ARTICLES
  (1) - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  ReferencesSúborný záznam: použite odkaz na záznam čísla alebo zväzku
  Numbers2014: 1, 2, 3, 4
  2013: 1, 2, 3, 4
  2012: 1, 2, 3, 4
  2011: 1, 2, 3, 4
  2010: 1, 2
  2009: 1, 2
  2008: 1, 2
  2007: 1, 2
  2006: 1

  electronic journal

  electronic journal