Number of the records: 1  

Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch

 1. Title Skúsenosti a ponaučenia z uplatňovania spoločenskej zodpovednosti vo vybraných slovenských podnikoch
  Parallel titleExperience and lessons learned from the application of corporate social responsibility in selected Slovak companies
  Author infoJán Porvazník, Floriána Hudáková
  Author Porvazník Ján EUBFPMKPM - Katedra manažmentu FPM
  Co-authors Hudáková Floriána
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2013 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. S. 456-461. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3636-3
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Web of Science
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.16 - Hospodárske správanie. Potreby. Záujmy
  Keywords zodpovednosť podniku spoločenská * podnikanie zodpovedné * záujmy verejné * princípy mravné * filantropia * altruizmus
  AnnotationNevyhnutnosť spoločenskej zodpovednosti všetkých subjektov, ktoré zodpovedajú za prijímanie noriem a pravidiel v spoločnosti. Trendy a uplatňovanie konceptu spoločenskej zodpovednosti v slovenských podnikoch. Prostriedky a aktivity spoločenskej zodpovednosti.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE13 00597-030, originál dokumentu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti400 KBz IP adresy SEK po prihlásení