Number of the records: 1  

Predslov

 1. Title Predslov
  Parallel titlePréface
  Author infoElena Melušová
  Author Melušová Elena EUBFAJKRS - Katedra románskych a slovanských jazykov FAJ
  Source documentIanua ad linguas hominisque reserata V. : medzinárodný nekonferenčný zborník vedeckých príspevkov. S. 8-9. - Paríž : Association Amitié Franco-Slovaque, 2014 / Lemay Jamborová Diana ; Benčič Stanislav. ISBN 978-2-9536153-4-0
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak, French
  Country of EditionFrance
  Public work categorySeveral publications and documents, which are not in any previous category
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE14 00785-001, kópia plného textu

Number of the records: 1