Number of the records: 1  

State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market

 1. Title State housing policy in Slovak Republic as the mean of stimulating demand in the real estate market
  TranslationŠtátna bytová politika v Slovenskej republike ako prostriedok stimulácie dopytu na trhu s nehnuteľnosťami
  Author infoDaniela Nemcová
  Author Nemcová Daniela EUBOBFKSC - Katedra služieb a cestovného ruchu OBF
  Source documentDOKBAT. Drive your knowledge be a scientist : conference proceedings of the 12th annual international Bata conference for Ph.D. students and young researchers : Zlín, 25.4.2016. P. 266-271. - Zlín : Tomas Bata university in Zlín, 2016 ; DOKBAT. Drive your knowledge be a scientist International conference. ISBN 978-80-7454-592-4
  Issue dataGrafy
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  systematics 332.8 - Bytové hospodárstvo. Bytová výstavba
  Keywords nehnuteľnosti * trh * politika bytová * podpora štátna * fond rozvoja bývania
  AnnotationVývoj rozvoja bytovej politiky na Slovensku. Podpora rozvoja bývania ako jedna z možností riešenia finančnej krízy. Priame a nepriame spôsoby štátnej podpory rozvoja bývania.
  Public work categoryReports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00627-001, kópia plného textu

Number of the records: 1