Number of the records: 1  

Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť

 1. Title Ordoliberalizmus a odkaz jeho hodnôt pre súčasnosť
  Author infoMária Tokárová
  Author Tokárová Mária EUBFNHKHP - Katedra hospodárskej politiky FNH
  Source document Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ : zborník z [9.] medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v dňoch 21. – 22. apríla 2016 v Poprade. S. 919-926 CD-ROM. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016 / Lisnik Anton ; Greňová Katarína ; Mihalčová Bohuslava ; Bílý Jiří ; Posolstvo Jána Pavla II. 2016 : „súčasné výzvy a trendy v...“ Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-561-0369-2
  NoteVEGA 1/0001/16 50%. - VEGA 1/0277/04 50%
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 330.8 - Dejiny ekonomických teórií, učení, ekonomického myslenia, hospodárskych dogiem
  Keywords teórie ekonomické * neoliberalizmus * ordoliberalizmus * konkurencia * teória konkurencie * Nemecko
  AnnotationOrdoliberalizmus a jeho princípy. Bol uplatňovaný v Nemecku. Ordoliberalizmus predstavuje špecifický príspevok k rozvinutiu teórie konkurencie. K niektorým problémom protimonopolnej politiky v Nemecku.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 00885-003, originál dokumentu