Number of the records: 1  

Vplyv energetickej bezpečnosti na medzinárodnú konkurencieschopnosť

 1. Title Vplyv energetickej bezpečnosti na medzinárodnú konkurencieschopnosť
  Author infoPeter Baláž, Michaela Královičová, Lukáš Harvánek
  Author Baláž Peter EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Co-authors Královičová Michaela EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Harvánek Lukáš EUBOBFKMO - Katedra medzinárodného obchodu OBF
  Source document Nové výzvy v oblasti európskej energetickej bezpečnosti a ich vplyv na konkurencieschopnosť EÚ v horizonte do roku 2020 (č. 1/0550/14) : záverečná správa k vedeckému projektu VEGA za roky 2014-2016. S. 8-25. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016 / Hontyová Kajetána ; Rosenberg Miloslav. ISBN 978-80-225-4338-5
  Issue dataGrafy, tab, vzorce
  NoteBibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  systematics 327 - Medzinárodná politika. Medzinárodné politické vzťahy. Svetová politika. Zahraničná politika
  Keywords obchod medzinárodný * trh energetický * politika energetická * zdroje energetické * spotreba energie * bezpečnosť energetická * spolupráca medzinárodná * konkurencieschopnosť
  AnnotationEnergetická politika a energetická sebestačnosť EÚ v súčasnosti. Zmeny na energetickom trhu a vplyv ekonomickej politiky ČĽR na energetickú bezpečnosť EÚ. Vývoj energetického hospodárstva v európskom hospodárskom priestore.
  Public work categoryScientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (1) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE16 01275-002, originál dokumentu