Number of the records: 1  

Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership

 1. Title Integration tendencies of Iceland into the EU after the outbreak of the global financial crisis and the impact of their economic situation on the EU membership
  Author infoKatarína Hovorková
  Author Hovorková Katarína EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source documentPričornomorski ekonomični studii. No. 5 (2016), s. 20-25 online. - Odesa : Pričornomorski naukovo-doslidni institut ekonomiki ta innovacij, 2016. ISSN 2524-0900
  Issue dataGrafy
  NotePopis urobený: 17.8.2017. - Res. angl., ukraj., rus. Bibliogr. odkazy
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionUkraine
  Keywords Island * integrácia ekonomická medzinárodná * Európska únia * kríza finančná * stabilizácia hospodárstva
  AnnotationAnalýza vzťahu Islandu k integrácii do EÚ po vypuknutí globálnej finančnej krízy. Hospodárske ukazovatele Islandu. Mienka Islandu o EÚ a eure.
  Public work categoryScientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00382-001, online

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF391.1 KBverejne dostupné