Number of the records: 1  

Dobrovoľné dražby

 1. Title Dobrovoľné dražby
  Author infoJán Kašiar
  Author Kašiar Ján
  Source document Práce a mzdy bez chýb, pokút a penále. Roč. 12, č. 11 (2017), s. 59-61. - Žilina : Poradca, 2017. ISSN 1337-060X
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords dlžníci * veritelia * dražby
  AnnotationDobrovoľná dražba predstavuje rýchly a efektívny spôsob speňaženia majetku dlžníka v záujme uspokojenia jeho pohľadávky voči veriteľovi za čo najvyššiu ponúkanú cenu. Právna úprava dobrovoľnej dražby. Dražobná zábezpeka. Predmet dražby a jeho ohodnotenie. Priebeh dražby.
  DatabaseARTICLES
  ReferencesPERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  Numbers2017: 11