Number of the records: 1  

Application of creative ecology theory to concepts of smart and sustainable city as possible solution to urban development problems – case of Riga

 1. Title Application of creative ecology theory to concepts of smart and sustainable city as possible solution to urban development problems – case of Riga
  TranslationAplikácia teórie kreatívnej ekológie na koncepty inteligentného a udržateľného mesta - možné riešenie problémov rozvoja miest - prípad Rigy
  Author infoKristína Baculáková
  Author Baculáková Kristína EUBFMVKDV - Katedra medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie FMV
  Source document Journal of Environmental Management and Tourism. Vol. 7, no. 4 (2016), pp. 594-600 online. - Craiova : ASERS Publishing. ISSN 2068-7729
  Issue dataGrafy, tab.
  NoteRes. angl. Bibliogr. odkazy. - Registrovaný: Scopus
  Document kindschedule of articles from periodics
  LanguageEnglish
  Country of EditionRomania
  Keywords mestá inteligentné * kreativita * ekológia krajiny * technológie nové * Litva * kvalita života * urbanizmus
  AnnotationProblémy ochrany životného prostredia v mestskom rozvoji a kvalita života občanov. Plány na inteligentné mestá a trvalo udržateľný rozvoj, ktorý by mal kombinovať efektívne riešenia pre všetky aspekty mestských problémov. Prípad Rigy v Lotyšsku.
  Public work categoryADM
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE17 00825-001, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF413.4 KBverejne dostupné
Number of the records: 1