Number of the records: 1  

Attitudes Towards Healthy Food Consumption Among Elderly Population

 1. Title Attitudes Towards Healthy Food Consumption Among Elderly Population
  TranslationPostoje k zdravému stravovaniu medzi staršími obyvateľmi
  Author infoDagmar Lesáková
  Author Lesáková Dagmar EUBOBFKMA - Katedra marketingu OBF
  Source document Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development : International Scientific Conference Proceedings : Olomouc, Czech Republic, September 6-7, 2018. Pp. 252-258 online. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2018 / Slavíčková Pavla ; Talášek Tomáš ; Knowledge for Market Use 2018: Public Finances in the Background of Sustainable Development International Scientific Conference. ISBN 978-80-244-5392-7
  NoteVEGA 1/0339/18
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionCzech Republic
  Keywords marketing * postoje * spotrebitelia * správanie spotrebiteľa * seniori * potraviny * zdravie * výživa * vek * informácie
  AnnotationSpotreba potravín u starších ľudí. Rozdiely v konzumácii zdravých potravín na základe pohlavia, miesta bývania a životných podmienok. Skutočné správanie spotrebiteľov v segmente seniorov. Ako starí ľudia vnímajú zdravie a ako používajú informácie týkajúce sa zdravia pri prijímaní zdravého stravovacieho správania. Výsledky empirického prieskumu na vzorke 420 participantov nad 60 rokov.
  Public work categoryInvited reports at international scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00574-002, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Archív publikačnej činnosti450.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení