Number of the records: 1  

Application of Generalized Linear Models in Non-Life Actuarial Framework

 1. Title Application of Generalized Linear Models in Non-Life Actuarial Framework
  TranslationAplikácia generalizovaných lineárnych modelov v neživotnom poistnom matematickom rámci
  Author infoMarek Strežo
  Author Strežo Marek EUBFHIKMA - Katedra matematiky a aktuárstva FHI
  Source document AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 18. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná Fakultou hospodárskej informatiky EU v Bratislave a Slovenskou spoločnosťou pre hospodársku informatiku, 25.–26. október 2018, Bratislava : pri príležitosti 50. výročia založenia Fakulty hospodárskej informatiky. S. 351-361 online. - Bratislava : Letra Edu, 2018 / Čerteková Eva ; AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach Medzinárodná vedecká konferencia. ISBN 978-80-89962-14-3
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageEnglish
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords metódy matematické * metódy kvantitatívne * modely matematické * modely lineárne * poisťovníctvo * poistenci * poistenie neživotné
  AnnotationPrezentácia metodológie, ktorá stojí za generalizovanými lineárnymi modelmi, známymi tiež pod skratkou GLM, a ktoré predstavujú dôležitú triedu regresných modelov – snaha matematikov nájsť najlepší model na nastavenie poistného. To zahŕňa štatistickú analýzu poistných dát, berúc do úvahy rôzne vlastnosti poistenca a tiež poisťovacieho agenta.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00661-045, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF407.3 KBz IP adresy SEK po prihlásení