Number of the records: 1  

Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov

 1. Title Oceňovanie majetku a záväzkov v kontexte verného a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov
  Parallel titleMeasurement of Assets and Liabilities in the Context of a True and Fair View of Entrepreneurs' Financial Statements
  Author infoMarianna Kicová
  Author Kicová Marianna EUBFHIKUA - Katedra účtovníctva a audítorstva FHI
  Source document Aktuálne problémy podnikovej sféry 2018 : zborník vedeckých prác. S. 513-522 online. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018 / Uhliar Miroslav ; Kintler Jakub ; Fetisovová Elena ; Tršťanská Alena. ISBN 978-80-225-4536-5
  Document kindschedule of articles from year books
  LanguageSlovak
  Country of EditionSlovak Republic
  Keywords účtovníctvo * závierka účtovná * majetok * oceňovanie ekonomické * záväzky * podnikatelia * prostredie podnikateľské
  AnnotationSkúmanie konceptu oceňovania aktív a pasív v kontexte pravdivého obrazu finančných výkazov podnikateľov. Výsledky skúmania tejto témy sú komplexným súborom znalostí o vplyve oceňovania aktív a pasív a pravdivého obrazu účtovnej závierky podnikateľov s dôrazom na uplatňovanie vhodných účtovníckych zásad a účtovných metód oceňovania aktív a pasív.
  Public work categoryReports at home scientific conferences
  DatabasePUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  References (2) - PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ
  No. of Archival CopyE18 00805-026, kópia plného textu

  File nameSizeTyp prístupu
  Plný text PDF240.1 KBz IP adresy SEK po prihlásení